Klanten kring | Bouwkundig Teken- en Adviesburo Van der Struik te Deventer

Klanten kring

Particulieren
Bouwkundig Teken- en Adviesburo Van der Struik heeft inmiddels vele particuliere klanten in zijn portfolio.
Door ons inbeeldingsvermogen en kennis zijn wij in staat om vanaf het Programma Van Eisen tot en met de realisatiefase de rode draad door uw eigen bouwproces te zijn.
Het ontwerp wordt samengesteld, uitgewerkt en de bouwvergunning wordt aangevraagd. Door een praktische en no-nonsense houding kunnen de kosten laag worden gehouden; zowel van het bouwplan als de tekenkosten zelf.
Bouwkundig Teken- en Adviesburo Van der Struik kan úw partner zijn in het realiseren van uw ideeën!

Instellingen
Bouwkundig Teken- en Adviesburo Van der Struik heeft ruime ervaring met het verrichten van zijn bouwkundige diensten als ontwerpen en het verzorgen van bouwaanvragen voor een reeks aan instellingen als verenigingen, scholengemeenschappen, zorginstellingen, etc.
Eén van de eigenschappen van instellingen is over het algemeen het krappe budget. Na het opstellen van een Programma Van Eisen kunnen wij met een laag budget toch een optimaal bouwplan verzorgen.
Bij bijv. een sportvereniging wordt ervoor gezorgd dat het bouwplan voldoet aan de minimale eisen van het NOC-NSF, zodat er bepaalde subsidies vrijkomen. Door de puzzel van kleedkamers, douches, etc goed in elkaar te leggen en de juiste materiaalkeuzes te maken wordt een zeer praktisch ontwerp gemaakt voor het beschikbare budget.
Bouwkundig Teken- en Adviesburo Van der Struik kan úw partner zijn voor een optimaal ontwerp!

Architectenbureaus
Bouwkundig Teken- en Adviesburo Van der Struik werkt regelmatig voor architectenbureaus. Wij kunnen bijvoorbeeld schetsontwerpen, gemaakt door de architect, nader uitwerken tot bestektekeningen en de bouwvergunning aanvragen.
Op deze manier kan een architect zich bezig houden met het werk waar hij zich het liefst mee bezig houdt, namelijk:
het ontwerpen van gebouwen, in plaats van zich te moeten storten in de kolkende brei van regels en wetgeving.
Omgekeerd kunnen architectenbureaus ook werkzaam zijn voor ons, ook hier met name in de ontwerpfase, wanneer er hogere eisen worden gesteld aan de esthetische waarde van een project.
Een Teken- en Adviesburo lijkt natuurlijk een concurrent van een architectenbureau, maar u ziet dat dit niet altijd zo hoeft te zijn!

Aannemers
Bouwkundig Teken- en Adviesburo Van der Struik werkt zeer veel voor aannemers.
Aannemers vragen om verschillende zaken. Voor een kleinere aannemer is het niet altijd lonend om een bouwkundig tekenaar in vaste dienst te hebben. Wij kunnen de benodigde (teken)werkzaamheden voor u uitvoeren op zowel projectbasis als op basis van een uurtarief.
Andere aannemers vragen om goede werktekeningen of om tekenwerk ten behoeve van een onderaannemer, altijd gericht op de uitvoeringsfase waarin de aannemer zich bevindt.
Bouwkundig Teken- en Adviesburo Van der Struik maakt werktekeningen van fundaties, vloeren, metselwerken, betonwerken, kapplannen etc. Ook hebben wij ruime ervaring in het vervaardigen van werktekeningen ten behoeve van leveranciers van bijv. staalconstructies, timmerwerken (als kozijnen, houtskeletbouwelementen e.d.) en uitvoeringen in beton.
Van ontwerp tot en met de uitvoeringsfase kan Bouwkundig Teken- en Adviesburo Van der Struik de rode draad zijn door uw bouwproces!

Installatiebedrijven
Bouwkundig Teken- en Adviesburo Van der Struik kan u van dienst zijn door het vervaardigen van bouwkundige onderleggers voor uw eigen installatietekening. Wij kunnen een bestaand pand voor u in kaart brengen door archiefonderzoek en inmeting. Op de bouwkundige tekening kunt u vervolgens de installaties als elektra, water en verwarming e.d. in kaart brengen. Ook u kunt gebruik maken van onze no-nonsense houding, welke tijd en dus geld bespaart.
Makelaars
Bouwkundig Teken- en Adviesburo Van der Struik werkt regelmatig voor zowel verkoop- als verhuurmakelaars.
Een verkopende makelaar kan een bouwkundig object aantrekkelijker maken voor de verkoop door de mogelijkheden tot eventuele verbetering of uitbreiding inzichtelijk te hebben. Indien de klant een pand wil kopen, maar tevens wil uitbreiden of verbouwen kunnen wij de desbetreffende makelaar voorzien van een ontwerp en de eventuele bouwvergunning verzorgen.
Verhuurmakelaars en woningbouwverenigingen hebben meerdere panden in verhuur en daarbij dus ook in beheer.
Wij kunnen panden optimaliseren (bijv. qua indeling) waardoor de verhuuropbrengst hoger kan zijn (bij bijv. kamerverhuur). Ook bij het plegen van uitgebreide onderhoudswerkzaamheden waar een bouwvergunning voor nodig is zijn wij u graag van dienst.

Projectontwikkelaars
Bouwkundig Teken- en Adviesburo Van der Struik kan projectontwikkelaars helpen bij het visualiseren en uitwerken van hun plannen en ideeën.
In het beginstadium kan worden gezorgd voor een inventarisatie van het terrein met de daarop gelegen percelen, waarbij eventueel bouwkundige plattegronden van de bouwkundige objecten, zodat de mogelijkheden van een locatie inzichtelijk worden. Het uitwerken van deze mogelijkheden op papier tot aan de bouwaanvraag aan toe, kunnen wij voor u uitvoeren.
Ook kunnen wij, ten behoeve van de verkoop, 3D visualisaties (artist impressions) voor u verzorgen.
Bouwkundig Teken- en Adviesburo Van der Struik kan de rode draad zijn in uw ontwikkelingsproces door hierbij het benodigde bouwkundige tekenwerk verzorgen.